Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Three-year-old Eileen Dunne, a victim of the London Blitz, in hospital, 1940
Reposted byblackandwhitebynlmpasazer
Reposted byevidencepannowackiblackandwhitebynlm
4705 6571 500

youurlove:

Junius Stinney was the youngest person in America to be executed on death row in 1944 at age 14. He was quickly accused by the (white police) of ‘killing’ two little (white girls) with lack of evidence. His conviction and sentencing opened and closed in one day. There were no witnesses called and there was no transcript of the trial details and black people were not allowed inside the courtroom during that time.


[I always repost this because i don’t want anyone to forget about him!]

Reposted from221boners 221boners
0473 d2fd
Chłopczyk narysował kredą zmarłą w trakcie wojny mamę na podwórku domu dziecka. Z szacunku do mamy zdjął buty.
Autor fotografii nieznany.
2240 6dd4
Reposted fromacv acv

asongofjonanddanaerys:

orientaltiger:

The first innovative bicycle path in the Netherlands will be paved with light stones that will charge during the day and emit light during the evening. The path will run by the home that Vincent van Gogh lived in from 1883-5

THESE NEED TO BE EVERYWHERE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle vialvcks lvcks
4884 214d 500
Reposted bybesencrazyassshitlvcks
4399 f7c2 500
Reposted fromvounsky vounsky viasawik sawik
3730 8c73
Ten-year-old ARVN, a "little tiger'" feted for killing two "Vietcong women cadre" the day before (his teacher and mother, it was rumored).Philip Jones Griffiths, Vietnam Inc.
Reposted byreactivitypartyblackandwhitebynlmpolanaCaccipergolocrazyassshit
Nagle wszyscy uświadamiają sobie, że dążyli do zapewnienia sobie warunków życia, ale nie mają już czasu, żeby żyć. (...) Seneka pisał o takich enigmatycznie: "by mogli żyć lepiej, kosztem życia urządzają swe życie". Wciąż je urządzają, ale nie mają już czasu, by żyć.

Asceza jest po to, żeby intensywniej żyć, a my obecnie urządzamy sobie życie kosztem życia. Odwróciliśmy porządek wartości życiowych i technicznych. Nie używamy dóbr i narzędzi po to, by żyć, lecz żyjemy, by gromadzić.
- By z ich pomocą żyć intensywniej. -Nie. Bo w ten sposób nie żyjemy, by żyć, tylko żyjemy po to, żeby mieć.
— Rozmowa z filozofem prof. T. Gadaczem http://issuu.com/lukimalin/docs/wysokie_obcasy_extra_wrzesien_2013
Reposted bykwasmiloszpuszczyk
1930 0332 500
Niedoszły architekt, poszukiwacz złota, zawodnik karate, biznesmen...

Rozmowy o granicach możliwości i wytrzymałości człowieka można posłuchać, audycja w 3ce:
http://www.polskieradio.pl/9/304/Artykul/949280,Licencjonowany-poszukiwacz-zlota-ktory-wsrod-twardzieli-wyroznial-sie%E2%80%A6-wyksztalceniem
A mnie zastanawia jedno... Dlaczego aparat robi prostokątne zdjęcia, skoro obiektyw jest okrągły?
http://wyborcza.pl/duzy_kadr/5,97904,14674558,UFO__stewardesy__wyburzane_kamienice_i_gry_wojenne.html?i=0

A w innych dziedzinach wiedzy? Co jest ważne dla świata, ludzkości? Skoro już tu, na Ziemi, jesteśmy, powinniśmy robić wszystko, by przetrwać. Musimy przełamać zakodowane w genach nakazy ewolucyjne, które nami rządzą - od bardzo prostych mechanizmów, choćby takich jak agresja. Ich wykorzenienie to konieczność z ewolucyjnego punktu widzenia. W przeciwnym wypadku zniszczymy się sami i doprowadzimy do ruiny planetę. Przy okazji możemy zadać sobie pytanie: czy nasza obecność na Ziemi ma jakiś większy sens, czy jesteśmy tylko planetarnym fenomenem, jak trzęsienia ziemi, atmosfera, krążenie po orbicie? Wielu astrobiologów twierdzi że tak. Oczywiście degraduje to nas do poziomu pyłu kosmicznego. Trzeba ten fakt zaakceptować, nie tylko na poziomie filozoficznym, ale i praktycznym. Ale pyłek powstaje i przemija, a my mamy w sobie pragnienie, by nie przeminąć, by trwać.

— fragment wywiadu w NG 7/2013 z prof. Aleksandrem Wolszczanem
Reposted byCarlotadichotomosfallintotimedeparterpassionativesupposedtobebackground
Przypomniałaś, że muszę w końcu Lato leśnych ludzi obejrzeć ;>

Myślał też o pilocie:

“Ratuję go przed strachem. To nie na niego napadłem, ale na ten paraliżujący człowieka opór przed nieznanym. Gdybym go wysłuchał, gdybym mu okazał współczucie, gdybym poważnie potraktował jego przeżycia, uwierzyłby, że powrócił z tajemniczego kraju, a to właśnie tajemnica rodzi lęk. Ludzie mają wchodzić w głąb tej ciemnej studni, wydobywać się z niej i stwierdzać, że nic nadzwyczajnego tam nie spotkali. (...)”
— Antoine de Saint-Exupery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl